Thành viên
Danh sách cán bộ chủ chốt của công ty
1. Họ tên: Nguyễn Xuân Độ                Tuổi: 40       
- Bằng cấp: Thạc sĩ  - Chủ tịch HĐTV
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134, phường Võ cường, tp. Bắc Ninh, tỉnh
Bắc Ninh.
- Chứng chỉ hành nghề hoặc các chứng nhận khác:
Bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:
- Chỉ huy thi công đắp đê, đổ bê tông mặt đê tả đuống huyện Tiên Du;
- Thi công xây lắp gói thầu thiết bị thể dục, thao công viên Nguyên Phi Ỷ Lan thành phố Bắc Ninh;
- Lắp đặt hệ thống đèn trang trí các tuyến đường thành phố Bắc Ninh;

2. Họ tên: Nguyễn Thị Ngà                           Tuổi: 35
- Bằng cấp: Cử nhân kinh tế     -    Giám đốc công ty
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134, phường Võ cường, tp. Bắc Ninh, tỉnh
Bắc Ninh.

3. Họ tên: Nguyễn Trọng Anh                            Tuổi: 27
- Bằng cấp: Kỹ sư 
- Trường: Đại học Phương Đông       Ngành: Xây dựng DD&CN
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

4. Họ tên: Trần Thế Trưởng    Tuổi: 32
- Bằng cấp: Kỹ sư Thuỷ lợi
- Trường: Đại học Thuỷ lợi    Ngành: Công trình Thuỷ lợi
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
- Chứng chỉ hành nghề hoặc các chứng nhận khác:
          * Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình: loại công trình: Dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, Thuỷ lợi, thuỷ điện.

5.  Họ tên: Nguyễn Đình Uyển      Tuổi: 37
- Bằng cấp: Kỹ sư đô thị
- Trường: Đại học kiến trúc Hà Nội            Ngành: Cấp thoát nước
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
- Chứng chỉ hành nghề hoặc các chứng nhận khác:
* Chứng chỉ được phép hoạt động xây dựng:
1. Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ cấp thoát nước công trình xây dựng;
* Chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
* Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;
* Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng.
Bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian:
- Từ năm 2002-2004 công tác tại Công ty Tư vấn xây dựng dân dụng Viết Nam (VNCC) xưởng thiết kế nước Hà Nội - Số 37 Lê Đại Hành: thi công công trình xây dựng các loại.
-Từ năm 2004 – 2006 công tác tại Công ty XD lắp máy Hà Nội - 59 - Thông phong – Tông Đức Thắng HN: Chỉ huy thi công công trình.
- Từ năm 2007- 2013 công tác tại Công ty XD lắp máy Hà Nội - 59 - Thông phong – Tông Đức Thắng HN: Đã có 10 năm kinh nghiệm trong công tác thiết kế, thi công và tư vấn Giám sát và quản lý dự án các công trình hạ tầng đô thị, cấp thoát nước, sử lý nước thải và vệ sinh môi trường.

6. Họ tên: Nguyễn Tiến Thành                     Tuổi: 33
- Bằng cấp: Thạc sĩ
- Trường: Đại học  Giao thông vận tải    Ngành: Xây dựng đường ôtô và đường thành phố.
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
- Chứng chỉ hành nghề hoặc các chứng nhận khác:
* Bằng tốt nghiệp Đại học: Kỹ sư xây dựng – ngành: Xây dựng cầu đường 
* Chứng chỉ được phép hành nghề hoạt động xây dựng:
+ Giám sát “xây dựng và hoàn thiện’’ công trình giao thông đường bộ

7. Họ tên: Vũ Thanh Bình                Tuổi: 32
- Bằng cấp: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
- Trường: Đại học xây dựng       Ngành: Cầu đường
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
- Chứng chỉ hành nghề hoặc các chứng nhận khác:
* Chứng chỉ được phép hành nghề hoạt động xây dựng:
+ Loại công trình: Xây dựng dân dụng công nghiệp
+ Lĩnh vực chuyên môn giám sát: Xây dựng và hoàn thiện

8. Họ tên: Lê Xuân Thành                   Tuổi: 33
- Bằng cấp: Kỹ sư Giao Thông
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

9. Họ tên: Nguyễn Quang Đạt                     Tuổi: 28
- Bằng cấp: Kỹ sư Điện tử viễn thông
- Trường: Đại học Bách khoa Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

10. Họ tên: Trần Bá Thôn    Tuổi: 31
- Bằng cấp: Kỹ sư Công nghệ thông tin
- Trường: Đại học Nha Trang  Ngành: Công nghệ thông tin
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

11. Họ tên: Ngô Mạnh Toản       Tuổi: 28
- Bằng cấp:  Kỹ Sư kỹ thuật công trình
- Trường: Đại học Thái Nguyên       
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

12. Họ tên: Nguyễn Văn Hùng                 Tuổi: 37
- Bằng cấp: Kỹ Sư Xây Dựng
- Trường: Đại học Kiến trúc   Ngành: Xây dựng Dân dụng công nghiệp
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh.
- Chứng chỉ hành nghề hoặc các chứng nhận khác:
* Chứng chỉ Giám sát “ Xây dựng và hoàn thiện’’ công trình dân dụng và công nghiệp;
* Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;
* Chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
* Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích;

13. Họ tên: Ngô Tuấn Thành Tuổi: 28
- Bằng cấp: Kỹ Sư Công trình giao thông công chính
- Trường: Đại học giao thông vận tải        Ngành: Xây dựng cầu đường
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh .
- Chứng chỉ hành nghề hoặc các chứng nhận khác:
* Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;
* Chứng chỉ  được phép hành nghề hoạt động xây dựng giám sát “ xây dựng và hoàn thiện’’công trình giao thông đường bộ

14. Họ tên: Vũ Văn Sơn                     Tuổi: 28
- Bằng cấp: Kỹ sư Điện tử viễn thông
- Trường: Đại học Bách khoa Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

15. Họ tên: Vũ Thành Linh                     Tuổi: 29
- Bằng cấp: Kỹ sư công trình Thủy Lợi
- Trường: Đại học Thủy Lợi
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

16. Họ tên: Nguyễn Ngọc Tuyển                   Tuổi: 35
- Bằng cấp: Cử nhân kế toán
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

17. Họ tên: Nguyễn Hữu Cường     Tuổi: 30
- Bằng cấp: Kỹ Sư Xây dựng
- Trường: Đại học xây dựng   Ngành: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
* Chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
* Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;
* Chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng;
* Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

18. Họ tên: Phan Viết Đễ                       Tuổi: 27
- Bằng cấp: Kỹ sư XDDD&CN
- Trường: Đại học Kiến Trúc 
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
* Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu xây dựng.
* Chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình.
* Chứng nhận Bồi dưỡng  nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình.

19. Họ tên: Nguyễn Văn Thuật                                  Tuổi: 38
- Bằng cấp: Kỹ Sư xây dựng
- Trường: Đại học Xây Dựng Hà Nội          Ngành:
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

20. Họ tên: Nguyễn Thị Thúy    Tuổi: 35
- Bằng cấp: Kỹ sư Thuỷ Lợi
- Trường: Đại học Thuỷ lợi Hà Nội   Ngành: Công trình thuỷ lợi
- Địa chỉ liên hệ: Đường 134 - phuờng Võ Cường – TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh 
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0969.115.7780974.318.988
Xuân ĐộThuý Ngà
TIN TỨC NỔI BẬT
» Nội thất Sở Thông Tin Truyền Thông Bắc Ninh
» Tour Hạ Long 3 ngày 2 đêm
» Tour Cát Bà 3 ngày 2 đêm
» Trang trí cổng chào Huyện Yên Phong 2018
» Trang trí chiếu sáng sau tượng đài Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh 2018
» Nghiệm thu Chỉnh lý lưu trữ tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
» Trang trí chiếu sáng các công viên
» Công tác chỉnh lý lưu trữ hồ sơ tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
» Lắp đặt thiết bị thể thao
» Thi công chống thấm nhà thể chất cho Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần-CAND
» Trang trí Nhà hàng Đông Nam
» Dự án: Lắp đặt thiết bị thể thao trong Công viên Nguyên Phi Ỷ Lan
» Dự án: Lắp đặt Thiết bị Thể thao Từ Sơn
» Trang trí Nhà hàng Sen
» Tour Cửa Lò 3 ngày 2 đêm
» Tour Thái Lan 5 ngày 4 đêm
» Dự án lưu trữ cho Huyện ủy, UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
» Trang trí chiếu sáng Đường Kinh Dương Vương
» Công trình: Cải tạo, nâng cấp Trạm Bơm Táo Đôi
» Công trình: Cải tạo bể hút Trạm Bơm Thái Hòa
VIDEO SỰ KIỆN
HDTV cùng Lãnh đạo tỉnh đi khảo sát nhà máy xử lý rác thải
Thời sự Tỉnh Bắc Ninh-HDTV cùng các sở ban ngành đi khảo sát nhà máy xử lý rác thải
>> Xem thêm <<    
DOWNLOAD
Thư viện hình ảnh
Download phần mềm
LIÊN KẾT WEBSITE
TÌM KIẾM
 
 
 
 
 
Đầu trang
Trang chủ Liên hệ
 
CÔNG TY TNHH ĐẠI DIỆN THIỆN TÂM
Địa chỉ: Đường 134 Võ Cường - Khu Khả Lễ- P. Võ Cường - TP Bắc Ninh
Hotline: 0969 115 778
Website: http://daidienthientam.com.vn
Email: nguyenxuando.thientam@gmail.com / daidienthientam.bacninh@gmail.com

Designed by WEBIG